Warunki konkursu: „Wygraj Freistellung o wartości 204 € za darmo”

 1. Nazwa loterii – loteria oferowana jest pod nazwą „Wygraj Freistellung o wartości 204 € za darmo”.
 2. Nazwa organizatora loterii – TJ-Legal, s.r.o., Hlavná 133, 080 01 Prešov, Słowacja, www.pl.tj-legal.com
 3. Termin rozpoczęcia loterii: 9.12.2022. Termin zakończenia loterii: 16.12.2022.
 4. Dane osobowe: dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Główną nagrodą w konkursie jest uzyskanie potwierdzenia Freistellung w pakiecie „Premium” dla osoby samozatrudnionej lub Sp. z o.o. (w kwocie 49 € dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i 59 € dla Sp. z o.o.), które chcę prowadzić działalność budowlaną na terenie Niemiec, lub czynności związane z sektorem budowlanym, co służy zwolnieniu z podatku budowlanego w wysokości 15%.
 6. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest zainteresowana uzyskaniem Freistellung.
 7. Warunki udziału w konkursie:
  • Polub post.
  • Polub stronę na FB https://www.facebook.com/tjlegalpolska.
  • Skomentuj pod postem „Chcę Freistellung”.
  • Zarejestruj się w celu uzyskania Freistellung na stronie https://pl.tj-legal.com/formularz?type=b2b2&country=de&form_type=freistellung&service_type=freistellung.
  • Uwaga! Rejestracja nie zobowiązuje do wykupienia usługi. Opłata za usługę zostanie naliczona dopiero po otrzymaniu wypełnionego wniosku otrzymanego po rejestracji pocztą na nasz adres TJ-Legal, s.r.o., Hlavná 133, 080 01 Prešov, Słowacja.
 8. Ogłoszenie zwycięzcy: zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony na stronie FB https://www.facebook.com/tjlegalpolska 19.12.2022 poprzez nowy post.
 9. Wręczenie nagrody: nagroda zostanie przekazana zwycięzcy po otrzymaniu wypełnionego wniosku o Freistellung, który zwycięzca otrzyma pocztą elektroniczną po wzięciu udziału w konkursie poprzez rejestrację na stronie internetowej https://pl.tj-legal.com/formularz?type=b2b2&country=de&form_type=freistellung&service_type=freistellung. Zwycięzca musi dostarczyć zgłoszenie pocztą wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Zwycięzca traci prawo do wygranej, jeżeli do dnia 31 marca 2023 r. na adres: TJ-Legal, s.r.o., Hlavná 133, 080 01 Prešov, Słowacja nie dostarczy wypełnionego zgłoszenia Freistellung, które zwycięzca otrzymał pocztą elektroniczną po przystąpieniu do konkursu.
 10. Konkurs nie jest sponsorowany ani promowany przez Facebook, a firma nie ma żadnych zobowiązań wobec uczestników.
Ustawienia
OK
Cookies używamy na dopasowanie treści
Google Analytics (Statystyczne cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingowe cookies)