Sprawdź naszą nową stronę internetową.

Przejdź na nową stronę

Jestem Paula
i chętnie Wam pomogę

profilova fotka pracovnika

Podsumowanie deklaracji VAT w Niemczech (Umsatzsteuer-Voranmeldung)

Obowiązek składania podsumowań mają przedsiębiorcy, którzy mają w Niemczech wysłane podwykonawców. Są zobowiązani do przedstawienia wstępnych raportów o VAT oraz corocznej deklaracji podatkowej, w których muszą przedstawić przegląd wszystkich wystawionych i otrzymanych faktur za prace wykonane w Niemczech.

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Do którego urzędu skarbowego w Niemczech należy złożyć podsumowanie VAT?

Centralny urząd odpowiedzialny dla przedsiębiorców, których miejsce zamieszkania, siedziba lub prowadzenie działalności znajduje się w Polsce, to urząd skarbowy w Hameln, Cottbus, Oranienburg lub Nördlingen w zależności od pierwszej litery nazwiska lub nazwy firmy (w przypadku spółek)

Dotyczy to niezależnie od rodzaju działalności, którą prowadzą przedsiębiorcy (np. przedsiębiorcy z umową o dzieło, przedsiębiorcy budowlani, firmy autobusowe, handlowcy itp.) i niezależnie od tego, w którym regionie Niemiec te usługi są świadczone.

 

Ubiegaj się o Freistellung - zwolnienie od podatku od usług budowlanych i nie marnuj 15% swoich zarobków.

Jak składa się podsumowanie VAT?

Podsumowanie VAT składa się zawsze elektronicznie i jest podpisane elektronicznym podpisem.

Jak często składa się podsumowanie VAT?

Podsumowania VAT można składać miesięcznie lub kwartalnie. O tym decyduje odpowiedni urząd skarbowy, informując przedsiębiorcę formą pisemną.

Co zawiera podsumowanie VAT?

  1. suma wystawionych faktur za prace wykonane w Niemczech, które firma fakturowała swoim odbiorcom,
  2. suma otrzymanych faktur, które firma otrzymała od swoich podwykonawców,
  3. suma zapłaconego VAT w Niemczech (paliwo, diesel, zakwaterowanie, drobne narzędzia, itp.).

Kiedy należy złożyć regularne podsumowanie VAT?

Podsumowanie VAT należy zawsze przesłać do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego, za który powstał obowiązek złożenia podsumowania (np. podsumowanie za styczeń należy przesłać do 10 lutego).

Kwartalne podsumowanie VAT również należy przesłać do 10. dnia miesiąca po zakończeniu kwartału (np. za 1. kwartał do 10 kwietnia).

Roczna deklaracja podatkowa VAT (Umstazsteuererklärung) należy przesłać do 31.05. następnego roku.

Jeśli termin składania podsumowania VAT przypada na sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, ostatnim dniem terminu jest najbliższy następny dzień roboczy.

Kiedy składa się korektę podsumowania VAT?

Jeśli po złożeniu podsumowania VAT stwierdzi się, że dane są niekompletne lub nieprawidłowe, konieczne jest złożenie korekty. Korekta podsumowania VAT zastępuje pierwotnie złożone podsumowanie.

Jaka jest opłata w firmie TJ – Legal za przetwarzanie podsumowania VAT?

Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi klienta, abyśmy mogli Cię poinformować o aktualnym cenniku.

Ten artykuł otrzymał już 0 polubień

Zastrzeżenie:

Treść artykułu jest aktualna na dzień publikacji. Należy pamiętać, że aktualne artykuły, blogi lub filmy wideo firmy TJ-Legal, s.r.o. zawierają ogólne informacje na dany temat, a zatem nie stanowią porady zawodowej ani podatkowej udzielanej w konkretnej sytuacji. Informacje na stronie internetowej TJ-Legal, s.r.o. lub strony partnerskie mogą podlegać dalszemu rozwojowi i zmianom po publikacji. TJ-Legal, s.r.o. wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części stron lub całej oferty lub czasowego lub definitywnego zawieszenia publikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Firma TJ-Legal, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyko i szkody spowodowane działaniami opartymi na informacjach dostarczonych na swoich lub partnerskich stronach internetowych.

Ustawienia
OK
Cookies używamy na dopasowanie treści
Google Analytics (Statystyczne cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingowe cookies)