Sprawdź naszą nową stronę internetową.

Przejdź na nową stronę

Jestem Paula
i chętnie Wam pomogę

profilova fotka pracovnika

Czy do uzyskania Freistellung jest potrzebny niemiecki meldunek?

Posiadanie meldunku w Niemczech nie jest konieczne do uzyskania "Freistellungsbescheinigung" zgodnie z § 48b EStG (niemiecka ustawa o podatku dochodowym). Freistellungsbescheinigung może uzyskać każda firma budowlana, niezależnie od jej siedziby, pod warunkiem że spełnia określone wymogi formalne.

Freistellung. Jakie dokumenty

Warunki uzyskania Freistellungsbescheinigung:

  1. Rejestracja działalności: Firma musi być zarejestrowana jako podmiot gospodarczy w swoim kraju. Dla polskich firm będzie to wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
  2. Przydzielony Steuernummer: Firma przed uzyskaniem zwolnienia musi być zarejestrowana w niemieckim urzędzie skarbowym.
  3. Certyfikat rezydencji podatkowej: Firma musi przedstawić certyfikat rezydencji podatkowej, który potwierdza, że jest podatnikiem w swoim kraju (w Polsce będzie to certyfikat uzyskany z urzędu skarbowego).
  4. Wypełnienie wniosku: Firma musi złożyć odpowiedni wniosek do niemieckiego urzędu skarbowego, często w formie formularza lub za pomocą systemu
  5. Potwierdzenie prowadzenia działalności: Firma musi przedstawić dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności budowlanej, np. umowy zlecenia, faktury itp.

Kroki do uzyskania Freistellungsbescheinigung:

  1. Zgromadzenie dokumentów: Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty, przydzielony Steurnummer, certyfikat rezydencji podatkowej i dokumenty potwierdzające wcześniejsze zlecenia budowlane.
  2. Wypełnienie formularza: TJ-Legal chętnie zajmie się w Twoim imieniu wszystkimi formalnościami.
  3. Złożenie wniosku: Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy wysłać do właściwego niemieckiego urzędu skarbowego.
  4. Oczekiwanie na decyzję: Proces uzyskania zaświadczenia może potrwać kilka tygodni, dlatego warto złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem.
  5. Otrzymanie zaświadczenia: Po pozytywnej weryfikacji, urząd skarbowy wyda Freistellungsbescheinigung, które jest ważne przez ograniczony czas.

Ubiegaj się o Freistellung - zwolnienie od podatku od usług budowlanych i nie marnuj 15% swoich zarobków.

Posiadanie meldunku w Niemczech nie jest wymagane. Kluczowe jest, aby firma mogła udokumentować swoje zobowiązania podatkowe i rezydencję podatkową w kraju, w którym jest zarejestrowana. Należy również pamiętać, że do uzyskania Freistellung są uprawnione te podmioty gospodarcze, które nie mają żadnych zobowiązań wobec niemieckiego urzędu skarbowego. Aby sprawdzać swoje zobowiązania konieczne jest coroczne przeprowadzenie Prüfung der Steuepflicht https://pl.tj-legal.com/prufung-der-steuerpflicht

Ten artykuł otrzymał już 0 polubień

Zastrzeżenie:

Treść artykułu jest aktualna na dzień publikacji. Należy pamiętać, że aktualne artykuły, blogi lub filmy wideo firmy TJ-Legal, s.r.o. zawierają ogólne informacje na dany temat, a zatem nie stanowią porady zawodowej ani podatkowej udzielanej w konkretnej sytuacji. Informacje na stronie internetowej TJ-Legal, s.r.o. lub strony partnerskie mogą podlegać dalszemu rozwojowi i zmianom po publikacji. TJ-Legal, s.r.o. wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części stron lub całej oferty lub czasowego lub definitywnego zawieszenia publikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Firma TJ-Legal, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyko i szkody spowodowane działaniami opartymi na informacjach dostarczonych na swoich lub partnerskich stronach internetowych.

Ustawienia
OK
Cookies używamy na dopasowanie treści
Google Analytics (Statystyczne cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingowe cookies)